صفحه‌اصلی سوالات متداول
آیا مصرف کنندگان مستقیما میتوانند از شرکت خرید کنند؟
در حال حاظر بر اساس سیاست فروش شرکت بهین تاش فروش مستقیم به مصرف کننده امکان پذیر نمیباشد و فقط از طریق مراکز فروش که در وب سایت موجود می باشد امکان پذیر است